Simon Winter

SimonWinter_3x4-765x1020

Simon Winter

Simon är en strategisk tänkande konsult med öga för detaljer. Han är dessutom nyfiken och mycket social. Simon har internationell erfarenhet inom ögonforskning, adaptiv optik och fluorescensmikroskopi. Simon är doktor i fysik från KTH där han forskade och undervisade om visuell optik och det mänskliga ögat.

+46 (0)70 916 58 10