Henrik Eliasson

Henrik Eliasson

Henrik Eliasson

Henrik har en gedigen bakgrund inom kamerateknik och har arbetat med allt från mobilkameror till machine visionsystem. Hans kunskaper sträcker sig över hela bildkedjan från scenen och objektivet till den färdiga bilden, via bildsensorn och bildbehandlingsalgoritmerna, men omfattar även blixt- och belysningssystem. Han har även stor erfarenhet av utveckling av metoder för bestämning av bildkvalitet. Henrik är filosofie doktor i fysik från Göteborgs universitet.

Sina lediga stunder ägnar han åt att fuska på gitarr, gå långa skogspromenader med hunden och se till att huset inte faller ihop.

+46 (0) 72 524 02 00