Emelie Fogelqvist

Emelie Fogelqvist

Emelie Fogelqvist

Emelie är en målmedveten optikspecialist med stort intresse för optisk problemlösning. Hon är en lagspelare med positiv attityd och hon kan snabbt ta till sig ny information. Under hennes doktorandtid fick hon en gedigen utbildning inom utveckling av optiska system för såväl röntgen som synligt ljus. Hon har erfarenhet av ett flertal mikroskopitekniker, tidsupplösta avbildningssystem och bildbehandling. Emelie har en doktorsgrad i fysik från KTH.

+46 (0) 73 305 31 96