PARANS SOLAR LIGHTING

Parans Solar Lighting erbjuder en produkt som fångar in solljus och leder ljuset vidare inomhus för att användas som belysning.

Eclipse Optics har arbtetat med Parans med produktionsanpassning av Parans SP4. Eclipse har utfört kontroll av optisk prestanda för Parans SP4, produktionsanpassning och utveckling av produktionsutrustning för kontroll och kalibrering.