KONGSBERG AUTOMOTIVE

Utveckling av belysning I växelspak:

Tillsammans med Kongsberg Automotive utvecklade Eclipse ljusledare för belysning av text i Alfa Romeo Giulias växelspak.