HUD Solutions

HUD Solutions

I ett Vinnova-finansierat projekt tillsammans med Volvo CE och Kone Cranes utvecklades en head-up display (HUD) för arbetsfordon. Projektet var mycket framgångsrikt och går nu in i nästa utvecklingsfas.