BOMILL

Utveckling av optik för spektroskopisk analys och kvalificering av spannmål.