AZELIO

Optikdesign av spegel till solfångare samt framtagning av optisk mätutrustning.